Kasy Fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

Ważne nowe daty:

Od 1 stycznia 2020 roku:

  • Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych.

Od 1 stycznia 2021 roku:

  • Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
  • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 roku:

  • Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.

  • Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymiany pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.
 

Kasy ONLINE z odliczeniem nawet 700 zł

 

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia). Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z ww. odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE

 

Przykładowe modele kas fiskalnych posiadające funkcje "Kas Online" :

CRK = Centralne Repozytorium Kas

 

Kasa Fiskalna Elzab K10
baza towarowa: 5 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS

Kasa Fiskalna Elzab Mini
baza towarowa: 10 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS
 

Kasa Fiskalna Posnet Ergo
baza towarowa: 4 000 lub 6000 lub 8000 PLU


Komunikacja z CRK: USB, WiFi, GPRS

 

Kasa Fiskalna Datecs WP-50
baza towarowa: 12 000 PLU


Komunikacja z CRK: GSM, WiFi

Kasa Fiskalna Elzab Jota
baza towarowa: 20 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS

 

Kasa Fiskalna Datecs WP-25
baza towarowa: 16 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN, WiFi, GSM

Kasa Fiskalna Datecs WP-500
baza towarowa: 24 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN, WiFi, GSM

Kasa Fiskalna Posnet Bingo
baza towarowa: 8 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN

 

Kasy Fiskalne ON-LINE

Kasy Fiskalne ON-LINE

Termin wprowadzenia kas online:

Termin wprowadzenia kas online: