WAGI SKLEPOWE / ELEKTRONICZNE

Wagi sklepowe służą do wyznaczania masy. Na podstawie masy oraz ceny za jednostkę,sprzedawca ma możliwość wyliczenia należności. Wagi sklepowe możemy podzielić na kilka grup:

 

  • wagi kontrolne (kliknij) – służą wyłącznie do wyznaczania masy
  • wagi kalkulacyjne (kliknij) – umożliwiają wyliczenie należności poprzez wprowadzenie ceny jednostkowej towaru do pamięci lub poprzez wpisanie tej ceny na klawiaturze wagi
  • wagi etykietujace (kliknij) – drukujące etykiety z kodem kreskowym
  • wagi do zabudowy (kliknij) – które można zamotwoać w  gotowych boksów kasowych które dają możliwość ważenia lub dodatkowo zczytwania kodów kreskowych umieszconych na towarach
  • wagi magazynowe (kliknij) – które najczęściej znajdują się na zapleczach sklepów i służa do kotroli wagi towarów zakupinych od dostawców itp. zanim zostaną zaprezentowane na skepie

 

Wybierz z listy poniższych wag rodzaj który Cię interesuję: