Kasy Fiskalne ONLINE

Jak działają kasy ONLINE?

Dla użytkownika kasy fiskalnej ONLINE nic się nie zmienia w sposobie obsługi kasy. Użytkownik musi tylko zapewnić urządzeniu stały dostęp do internetu.

 1. Kasa wystawia paragon

 2. Kopia paragonu jest zapisywana w pamięci wewnętrznej kasy

 3. Kasa ONLINE przesyła dane do Centralnego Repozytorium Kas

 

Przesyłanie danych do CRK odbywa się co 2 godziny. System może jednak ten harmonogram zmieniać. Do Repozytorium trafiają informacje dotyczące:

 • sprzedaży zaewidencjonowanej na kasie fiskalnej ONLINE
 • zdarzeniach zapisywanych w pamięci kasy, takich jak:
  • fiskalizacja kasy
  • zmiany stawek podatku VAT
  • zmiany adresu punktu sprzedaży
  • daty dokonania obowiązkowych przeglądów technicznych

 

Kasy ONLINE z odliczeniem nawet 700 zł

 

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia). Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z ww. odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE

 

 

 

Czy od 1 stycznia 2023 roku każdy musi wymienić kasę?

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów na Portalu Podatkowym:

Nie, podatnik może więc używać kas rejestrujących starego typu do czasu ich wyeksploatowania lub, w przypadku kas z papierowym zapisem kopii, konieczności wymiany pamięci fiskalnej. […] Kasy rejestrujące z elektronicznym i papierowym zapisem kopii będą stopniowo wycofywane z rynku w wyniku naturalnej wymiany starych urządzeń na nowe. Nie ma natomiast obowiązku wymiany kas starego typu od 1 stycznia 2023 r. na kasy online.*

Oznacza to, że właściciele urządzeń fiskalnych starego typu będą musieli wymienić kasy fiskalne na wersje online dopiero, gdy m.in. zapełni się im pamięć fiskalna.

Kasy specjalnego zastosowania

Kasy fiskalne o zastosowaniu specjalnym starego typu będą dostępne w sprzedaży o rok dłużej. Regulacje dotyczą branż, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących:

a) stosowane przez taksówkarzy i innych przedsiębiorców świadczących usługi transportu pasażerskiego;
b) stosowane w aptekach (z funkcją rozliczania recept refundowanych);
d) rozliczające więcej niż jedną transakcję równocześnie;
e) stosowane w wolnych obszarach celnych lub składach celnych;
f) umieszczane w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw obecnie jest w Senacie.

 

CRK = Centralne Repozytorium Kas

Kasy Fiskalne ON-LINE

Kasy Fiskalne ON-LINE