Kasy Fiskalne ONLINE

Kasy fiskalne ONLINE to nowa kategoria urządzeń fiskalnych, które będą mogły komunikować się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) będzie gromadzić szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych.

 

Oprócz tego Repozytorium będzie odpowiedzialne za nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji. Przewiduje się, że kasy będę musiały się łączyć z Repozytorium co dwie godziny. Jest to domyślny czas, bowiem Repozytorium może zmieniać ten harmonogram połączeń. Co więcej, będzie się to odbywać bez wiedzy użytkownika.

 

Użytkownik kasy ONLINE będzie musiał zapewnić kasie dostęp do internetu, czyli odpowiednią infrastrukturę, dzięki której kasa będzie mogła łączyć się z Repozytorium.

 

Ważne daty:

 

Zgodnie z przepisami podatnicy będą mogli nabywać i używać do prowadzenia ewidencji kasy rejestrujące "starego" rodzaju (kasy na 2 rolki do 30 czerwca 2019, natomiast kasy z elektronicznym zapisem kopii do 31 grudnia 2022 r.) z wyjątkiem wymienionych poniżej.

 

W pierwszym etapie obowiązywania nowych przepisów - od 1 stycznia 2020 roku:
 
1. Świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych;
2. Sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;
 
Po pół roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 lipca 2020 roku:
 
3. Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;
4. Sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;
 
Po roku od początku obowiązywania nowych przepisów – od 1 stycznia 2021 roku:
 
5. Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.
 

Kasy ONLINE z odliczeniem nawet 700 zł

 

Podatnicy, których obejmie obowiązek rejestracji sprzedaży za pomocą kas ONLINE będą mogli skorzystać z odliczenia w wysokości maksymalnie 700 zł netto (jednak nie więcej niż 90% wartości urządzenia). Podatnicy instalujący po raz pierwszy kasę rejestrującą również będą mogli skorzystać z ww. odliczenia pod warunkiem, że zainstalują kasę ONLINE

 

Przykładowe modele kas fiskalnych posiadające funkcje "Kas Online" :

CRK = Centralne Repozytorium Kas

 

Kasa Fiskalna Elzab K10
baza towarowa: 5 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS

Kasa Fiskalna Elzab Mini
baza towarowa: 10 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS
 

Kasa Fiskalna Posnet Ergo
baza towarowa: 4 000 lub 6000 lub 8000 PLU


Komunikacja z CRK: USB, WiFi, GPRS

 

Kasa Fiskalna Datecs WP-50
baza towarowa: 12 000 PLU


Komunikacja z CRK: GSM, WiFi

Kasa Fiskalna Elzab Jota
baza towarowa: 20 000 PLU


Komunikacja z CRK: Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS

 

Kasa Fiskalna Datecs WP-25
baza towarowa: 16 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN, WiFi, GSM

Kasa Fiskalna Datecs WP-500
baza towarowa: 24 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN, WiFi, GSM

Kasa Fiskalna Posnet Bingo
baza towarowa: 8 000 PLU


Komunikacja z CRK: LAN

 

Kasy Fiskalne ON-LINE

Kasy Fiskalne ON-LINE

Termin wprowadzenia kas online:

Termin wprowadzenia kas online: