Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

zapraszamy

§ Przepisy Fiskalizacja

Kasy Fiskalne

wybrane informacje w sprawie kas fikslanych z dnia 01-10-2013 (omówninie)


Do 30 marca 2013 r. wymogi techniczne dla kas określało Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.). Od 1 października obowiązywało będzie natomiast, opublikowane 27 sierpnia 2013 r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz. U. poz. 1076).


Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 sierpnia 2013 r. szczegółowo określa: kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące; sposób oznaczania pamięci fiskalnej numerami unikatowymi oraz  warunki ich przydzielania; dokumenty, które powinny być dołączone do kasy rejestrującej przy wprowadzaniu jej do obrotu; dane, które powinien zawierać wniosek o nadanie homologacji urządzeniu fiskalnemu; okres, na który jest wydawane potwierdzenie, dopuszczające kasy do obrotu, a także zakres badań kas rejestrujących.

 


Czym jest kasa fiskalna?

Rozporządzenie mówi, że kasy rejestrujące są urządzeniami samodzielnymi lub mogą stanowić część składową systemu kasowego. Ze względu na konstrukcję kasy dzieli się na:

 • elektroniczne – z programem aplikacyjnym, posiadające własną bazę danych o towarach i usługach z możliwością jej zmiany wyłącznie przez zdefiniowaną funkcję niezmiennego programu aplikacyjnego kasy,
 • bez programu aplikacyjnego (drukarki fiskalne) – sterowane poprzez interfejs komunikacyjny zewnętrznym programem aplikacyjnym, które nie zawierają bazy danych o towarach lub usługach, ale zawierają algorytm weryfikujący zmiany stawek podatkowych przypisanych do elementów asortymentu,
 • komputerowe – zbudowane na bazie komputera ze standardowym systemem operacyjnym, z możliwością współpracy z komputerowym programem aplikacyjnym.

 


Szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy:

Przede wszystkim jednak nowe Rozporządzenie, podobnie jak to z 2008 roku, określa kryteria, którym musza odpowiadać kasy rejestrujące. Budowa urządzenia powinna składać się z modułu i pamięci fiskalnej, drukarki kasy, dwóch wyświetlaczy przeznaczonych do odczytu danych o wartości sprzedaży brutto oraz zegara wskazującego datę i czas.        Pamięć fiskalna musi być wbudowana w miejscu niedostępnym dla użytkownika kasy, umieszczona w gnieździe związanym nierozłącznie z obudową, zalanym twardą nieprzezroczystą masą oraz zabezpieczona w sposób p owodujący jego zniszczenie w momencie jego naruszenia. Oprogramowanie musi być identyfikowalne przez wersję programu i sumę kontrolną, które są wyznaczane, weryfikowane, drukowane oraz wyświetlane na ekranie kasy na żądanie operatora; wyznaczona suma kontrolna musi być porównywana z sumą kontrolną zapisaną w pamięci fiskalnej. Urządzenie musi także zawierać zabezpieczenia uniemożliwiające likwidację zapisów zawartych w ewidencjach i pamięci fiskalnej kasy, w szczególności z powodu braku zasilania; zapewniać wydruk raportów fiskalnych dobowych i okresowych
bez konieczności korzystania z dodatkowych urządzeń, rejestrację w pamięci fiskalnej co najmniej 1830 raportów fiskalnych dobowych, 200 awaryjnych zerowań pamięci operacyjnej kasy, 30 zmian stawek podatku; sterowanie lokalne zintegrowane z kasą, umożliwiające co najmniej wydruk; posiadać zasilanie sieciowo-bateryjne, sieciowo-akumulatorowe, bateryjne lub akumulatorowe, które zapewni wydruk minimum 200 paragonów fiskalnych, każdy o zawartości co najmniej 30 wierszy druku i raportu fiskalnego dobowego, w czasie 48 godzin od momentu zaniku zasilania sieciowego; Nowością, w odniesieniu do poprzedniego Rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, jest to, że dostęp do wnętrza kasy musi być zabezpieczony plombą producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas, umieszczoną na obudowie kasy w sposób powodujący, że plomba jest nieusuwalna albo ulega zniszczeniu przy próbie usunięcia. Sposób plombowania oraz zamknięcia obudowy kasy musi uniemożliwiać dostęp do elementów wewnętrznych kasy bez usunięcia plomby.

Niewielkie zmiany wprowadzono także w kolejność informacji zawartych na paragonie fiskalnym. Nowe przepisy mówią o tym, że kasa musi umożliwiać wydruk danych zawartych na paragonie fiskalnym w następującej kolejności:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;
 2. numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP);
 3. numer kolejny wydruku;
 4. datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;
 5. oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;
 6. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi;
 8. ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;
 9. wartość rabatów lub narzutów, o ile występują;
 10. wartość sprzedaży brutto i kwoty podatku według poszczególnych stawek podatku po uwzględnieniu rabatów lub narzutów;
 11. wartość sprzedaży zwolnionej od podatku;
 12. łączną kwotę podatku;
 13. łączną kwotę sprzedaży brutto;
 14. oznaczenie waluty, w której rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przyłącznej kwocie sprzedaży brutto;
 15. kolejny numer paragonu fiskalnego;
 16. numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;
 17. numer identyfikacji podatkowej nabywcy (NIP nabywcy) – na żądanie nabywcy;
 18. logo fiskalne i numer unikatowy kasy.

 


kasy fiskalne,kasa fiskalna,drukarki fiskalne,wagi sklepowe,waga sklepowa,legalizacja wag,krajalnice,krajalnica,meble sklepowe,wypsazenie gastronomii,wyposażenie sklepów,Nowy Sącz,Grybów,Krynica-Zdrój,Muszyna,Piwniczna Zdrój,Stary Sącz,Chełmiec,Gródek nad Dunajcem,Grybów,Kamionka Wielka,Korzenna,Łabowa,Łącko,Łososina Dolna,Nawojowa,Podegrodzie ,Rytro,Dobczyce ,Myślenice,Koniusza,Nowe Brzesko,Tarnów,Dębica,Bochnia,Brzesko, Dąbrowa Tarnowska,Nowy Targ,Gorlice,Zakopane,Limanowa,Rabka Zdrój, Szczawnica,Jordanów,Krynica,Mszana Dolna,Rabka,Biały Dunajec,Bobowa,Bukowina Tatrzańska, Gorlice, Kamienica, Krościenko nad Dunajcem, Laskowa, Lubień,Łapsze Niżne,Łącko,Łukowica, Łużna,Nawojowa,Ochotnica Dolna,Raba Wyżna,Sękowa,Tymbark, Bielsko Biała,Oświęcim,Cieszyn,Żywiec,Andrychów,Wadowice,Kęty,Ustroń,Skoczów,Wisła,Sucha Beskidzka,Chełmek,Szcz0yrk,Kalwaria Zebrzydowska,Zator,Strumień,Wilamowi